מחקר סימני מתיחה, 2010

מרכז הניסוי

מכון המחקר proDERM המתמחה במחקרים דרמטולוגים, המבורג, גרמניה.

המטרה

לבחון את האפקטיביות של Bi-Oil בשיפור הנראות של סימני מתיחות.

המדגם

נחקרים: 38 נשים ממוצא אתני שונה השתתפו במחקר. גיל המשתתפות: 18-65. הסיבות להיווצרות סימני המתיחה: מגוונות (לאחר היריון, עלייה במשקל ופרצי גדילה בגיל ההתבגרות). מיקום סימני המתיחה: בטן, מותניים וירכיים.

מתודולוגיה

ניסוי אקראי מבוקר, פלסבו ובעל סמויות כפולה (החוקרים והנחקרים כאחד אינם יודעים מי מהנחקרים משתייך לקבוצת הביקורת ומי לקבוצת הניסוי). לנחקרים היו סימני מתיחה תואמים או סימני מתיחה גדולים מספיק, שאפשרו מריחה של המוצר על מחצית מסימני המתיחה ויצירת השוואה בין החלק שטופל לחלק שלא. המוצר נמרח פעמיים ביום, במשך 8 שבועות. לא נעשה שימוש בעיסוי נוסף על האזור שנבחן. השימוש במוצר נעשה תחת השגחה ובמרווחי זמן קבועים. הערכות בוצעו בתחילת המחקר, בשבוע השני, בשבוע הרביעי ובשבוע השמיני. נקבעו פרמטרים להגדרת צלקות שאובחנו בסקאלה להערכת צלקות (POSAS).

תוצאה

Bi-Oil אפקטיבי בשיפור הנראות של סימני מתיחה. לאחר שבועיים בלבד (היום ה-15) ניתן היה להבחין בתוצאה סטטיסטית מובהקת ב-95% מהנחקרים. לאחר 8 שבועות (היום ה-57) 100% מהנחקרים במחקר הראו שיפור כפול בהשוואה לתוצאה שהושגה לאחר שבועיים. לאורך תקופת המחקר, ניתן היה לראות על פני הסקאלה שיפור מתמיד.