מחקר סימני מתיחה, 2005

מרכז הניסוי

מעבדה פוטוביולוגית באוניברסיטה הרפואית של דרום אפריקה.

המטרה

להעריך את האפקטיביות של Bi-Oil בשיפור הנראות של סימני מתיחה.

המדגם

נחקרים: 20 נשים. גיל המשתתפות: 18-55. מיקום סימני המתיחה: בטן.

מתודולוגיה

ניסוי אקראי מבוקר וסמוי (מבחינת הצוות הבוחן). לנחקרים היו סימני מתיחה דו צדדיים שאפשרו לבצע מחקר על מחצית מאזור הבטן. המוצר נמרח פעמיים ביום, במשך 12 שבועות על אזור הנבדק. השימוש במוצר נעשה תחת השגחה ובמרווחי זמן קבועים. ההערכות בוצעו בתחילת המחקר, בשבוע הרביעי, בשבוע השמיני ובשבוע השניים עשר.

תוצאה

Bi-Oil שיפר את הנראות של סימני מתיחה. אצל 50% מהנחקרים הוצג שיפור בנראות של סימני המתיחה בשבוע השמיני.