מחקר צלקות, 2002

מרכז הניסוי

אייטון- מון, סומרסט, בריטניה.

המטרה

לדרג את היכולת של Bi-Oil לשפר את הנראות של צלקות, ב-82 אנשים המשתתפים בניסוי.

המדגם

נחקרים: 82 משתתפים מבוגרים וילדים. גיל הצלקות: צלקות חדשות עד צלקות בנות 10 שנים. סוגי הצלקות: שטוחות ושקועות הנעות בין כוויות קלות לצלקות ניתוחיות. מיקום הצלקות: משתנה.

מתודולוגיה

המוצר נמרח 3 פעמים ביום למשך ארבעה שבועות. המשתתפים קיבלו הנחייה לעסות בתנועות מעגליות עד אשר החומר נספג לחלוטין. ראיונות בוצעו בתחילת המחקר, בשבוע השני ובשבוע הרביעי. המשתתפים דירגו את השיפור בו הם הבחינו על סקאלה הנעה מ-1 ל-9 (1 מייצג “אין שיפור” ו-9 מייצג “שיפור ניכר”).

תוצאה

אצל 82% מהמשתתפים היה שיפור בנראות של הצלקות לאחר ארבעה שבועות.