מחקר צלקות, 2010

מרכז הניסוי

מכון המחקר proDERM המתמחה במחקרים דרמטולוגים, המבורג, גרמניה.

המטרה

לבחון את האפקטיביות של Bi-Oil בשיפור הנראות של צלקות.

המדגם

נחקרים: 36 נשים ממוצא אתני שונה השתתפו במחקר. גיל המשתתפות: 18-65. גיל הצלקות: צלקות חדשות עד צלקות בנות 3 שנים. מיקום הצלקות: בטן, רגליים, זרועות, צוואר, ברכיים ופלג גוף עליון.

מתודולוגיה

ניסוי אקראי מבוקר, פלסבו ובעל סמויות כפולה (החוקרים והנחקרים כאחד אינם יודעים מי מהנחקרים משתייך לקבוצת הביקורת ומי לקבוצת הניסוי). לנחקרים היו צלקות תואמות או צלקות גדולות מספיק שאפשרו מריחה של המוצר על מחצית הצלקת ויצירת השוואה בין החלק שטופל לחלק שלא. המוצר נמרח פעמיים ביום במשך 8 שבועות, השימוש במוצר נעשה תחת השגחה ובמרווחי זמן קבועים. הערכות בוצעו בתחילת המחקר, בשבוע השני, בשבוע הרביעי ובשבוע השמיני. כמו כן, הוגדרו פרמטרים שונים לצלקות במטופל ונוצרה סקאלה לבחינת הצלקות (POASAS).

תוצאה

Bi-Oil אפקטיבי בשיפור הנראות של הצלקות. לאחר שבועיים בלבד (היום ה-15) ניתן היה להבחין בתוצאה סטטיסטית מובהקת ב-66% מהנחקרים. לאחר שמונה שבועות (היום ה-57) אצל 92% מהנחקרים אובחן שיפור כמעט פי שלושה בהשוואה לתוצאה שהושגה לאחר שבועיים. לאורך תקופת המחקר, ניתן היה לראות על פני הסקאלה שיפור מתמיד בנראות של הצלקות.