מחקר צלקות, 2005

מרכז הניסוי

מעבדה פוטוביולוגית באוניברסיטה הרפואית של דרום אפריקה.

המטרה

להעריך את האפקטיביות של Bi-Oil בשיפור הנראות של צלקות.

המדגם

24 נחקרים; 22 נשים ו-2 גברים. גיל המשתתפים: 18-60. גיל הצלקות: צלקות חדשות עד צלקות בנות 3 שנים. סוג הצלקות: מגוונות מכוויות קלות לצלקות מניתוחים ( 12 צלקות גדולות, 14 צלקות מינוריות - למטופל אחד היו 3 צלקות).

מתודולוגיה

ניסוי אקראי מבוקר וסמוי (מבחינת הצוות הבוחן). לנחקרים היו צלקות תואמות או צלקות גדולות מספיק שאפשרו מריחה של המוצר על מחצית הצלקת. המוצר נמרח פעמיים ביום במשך 12 שבועות על אזור הנבדק. השימוש במוצר נעשה תחת השגחה ובמרווחי זמן קבועים. ההערכות בוצעו בתחילת המחקר, בשבוע הרביעי, בשבוע השמיני ובשבוע השניים עשר.

תוצאה

Bi-Oil שיפר את הנראות של הצלקות. אצל 65% מהמשתתפים היה שיפור בנראות של הצלקות בשבוע הרביעי.