מחקר עור יבש, 2011

מרכז הניסוי

מעבדה פוטוביולוגית באוניברסיטה הרפואית של דרום אפריקה.

מחקר 1

המטרה

להעריך את האפקטיביות של Bi-Oil לאחר מריחה אחת בשיפור השכבה המתקרנת (SC) ובמניעת הבריחה של לחות מהעור.

המדגם

נחקרים: 40 נשים ממוצא אתני שונה. האזור הנבחן: המוצר נמרח על אמת היד של כל הנחקרים.

מתודולוגיה

הערכת הלחות בעור נעשתה ע”י כרוממטר כמדד עיקרי. הערכת מניעת בריחת לחות ע”י ואפומטר כמדד משני. הנחקרים שטפו את אמות הידיים שלהם בסבון שעתיים לפני לקיחת המדדים. בתחילת המחקר מדדים ראשוניים נלקחו. לאחר מכן Bi-Oil ומוצר שמן נוסף נמרחו על אזורים שונים באמות הידיים של הנחקרים. נלקחו מדדים פעם נוספת מיד לאחר השימוש במוצר ושוב לאחר שעתיים לפני ניגוב החומר ואחרי ניגוב החומר. כמו כן, לאורך כל הזמן נמדד אזור עור שלא טופל כלל.

תוצאה

מיד לאחר המריחה, שני סוגי השמנים הפחיתו את בריחת הנוזלים (TEWL) בהשוואה לאזורים שלא טופלו. לאחר שעתיים, לפני ניגוב השמנים מהעור, נצפתה עלייה ביכולת הקיבולת של העור, מדד המצביע על עלייה ברמת הלחות בעור.תוצאות אלו נצפו גם בקרב הנחקרים שמרחו Bio –oil וגם בקרב אלו אשר מרחו את השמן האחר. לאחר ניגוב השמנים מהעור, בקרב הנחקרים אשר מרחו Bi-Oil נצפתה רמה גבוהה יותר של ערכי TEWL מאשר בקרב נחקרים אשר מרחו את השמן האחר. תוצאה זו מצביעה על עלייה ברמת הלחות בעור בקרב הנחקרים שהשתמשו ב Bio- Oil.

מחקר 2

המטרה

להעריך את האפקטיביות של Bi-Oil לאחר מריחתו פעמיים ביום בליחוח העור וההקלה על עור יבש.

המדגם

נחקרים: 25 נשים ממוצא קווקזי. האזור הנבחן: המוצר נמרח על השוק החיצונית.

מתודולוגיה

נעשה שימוש בסבון במשך 7 ימים על מנת להגביר את היובש של העור. Bi-Oil ומוצר שמן נוסף נמרחו פעמיים ביום. הערכות על העור בוצעו ביום הראשון וביום השלישי. הערכות ויזואליות נערכו ע”י בוחן חזותי מאומן שהשתמש ב-2 נורות מגדילות. כמו כן, לאורך כל הזמן נמדד אזור עור שלא טופל כלל.

תוצאה

שני סוגי השמנים שיפרו את מצב היובש בעור בהשוואה לאזורים בהם לא נמרח בכלל שמן. Bi-Oil סטטיסטית השפיע יותר ביום השלישי (לעומת השמן השני). שיפור משמעותי בנראות הוויזואלית של האזורים בעור שטופלו ב-Bi-Oil הוכיחו את האפקטיביות שלו בהקלה על עור יבש.