מחקר סימני הזדקנות, 2011

מרכז הניסוי

המרכז למחקרים תומס ג’. סטיבנס ושותפיו, טקסס, ארה”ב.

מחקר 1: פנים וצוואר

המטרה

להעריך את האפקטיביות של Bi-Oil אצל נשים בעלות עור מתבגר עד בוגר בפנים ובצוואר.

המדגם

נחקרים: 67 נשים (ממוצא אתני שונה) עם הגדרה קלינית של עור מתבגר עד בוגר בפנים ובצוואר. קבוצת הניסוי שנחשפה ל- Bi-Oil כללה 35 נחקרים וקבוצת הביקורת כללה 32 נחקרים. גיל המשתתפות: 30-70.

מתודולוגיה

ניסוי אקראי, מבוקר. הנחקרים השתתפו בהערכה ראשונית שלאחריה הייתה תקופת המתנה של שבוע אחד. המוצר נמרח על הפנים ועל הצוואר פעמיים ביום במשך 12 שבועות. השימוש במוצר נעשה תחת השגחה ובמרווחי זמן קבועים. הערכות קליניות בוצעו בתחילת המחקר, בשבוע השני, בשבוע הרביעי ובשבוע השניים עשר. הנחקרים דורגו קלינית בנפרד לפי הפרמטרים הבאים: מראה עור כללי, קמטים ראשוניים, קמטים עמוקים, פיגמנטציה נקודתית, שינויים בגוון העור, נראות עור חלקה/מחוספסת, תחושת עור חלקה/ מחוספסת, מראה מוצק וצלול.

תוצאה

Bi-Oil אפקטיבי בשיפור הנראות הכללית של עור מתבגר ובוגר בפנים ובצוואר. לאחר 8 שבועות ניתן היה להבחין בתוצאה סטטיסטית מובהקת עבור כל הפרמטרים הקליניים שנאספו. אצל 94% מהנחקרים בקבוצת הניסוי שהשתמשו ב-Bi-Oil הופגן שיפור סטטיסטי מובהק בנראות הכללית של עור הפנים לאחר 12 שבועות. אצל 80% מהנחקרים היה שיפור סטטיסטי מובהק בנראות הכללית של עור הצוואר.

מחקר 2: גוף

המטרה

להעריך את האפקטיביות של Bi-Oil שנמרח על המחשוף, השוק והזרוע אצל נשים בעלות עור בוגר ומתבגר.

המדגם

נחקרים: 67 נשים (ממוצא אתני שונה) עם הגדרה קלינית של עור בוגר ומתבגר באזור הפנים והצוואר. קבוצת הניסוי שנחשפה ל- Bi-Oil כללה 35 נחקרים וקבוצת הביקורת כללה 32 נחקרים. גיל המשתתפים: 30-70.

מתודולוגיה

ניסוי אקראי, מבוקר. הנחקרים השתתפו בהערכה ראשונית שלאחריה הייתה תקופת המתנה של שבוע אחד. המוצר נמרח על המחשוף, על השוק ועל הזרוע פעמיים ביום במשך 12 שבועות. השימוש במוצר נעשה תחת השגחה ובמרווחי זמן קבועים. הערכות קליניות בוצעו בתחילת המחקר, בשבוע השני, בשבוע הרביעי ובשבוע השניים עשר. הנחקרים דורגו קלינית בנפרד על עור המחשוף, השוק והזרוע לפי הפרמטרים הבאים: מראה עור כללי, מרקם דק, עור יבש, נראות עור חלקה/מחוספסת ותחושת עור חלקה/ מחוספסת.

תוצאה

Bi-Oil אפקטיבי בשיפור הנראות הכללית של עור בוגר ומתבגר בגוף. לאחר 4 שבועות ניתן היה להבחין בתוצאה סטטיסטית מובהקת עבור כל הפרמטרים הקליניים שנאספו. לאחר 12 שבועות, אצל 89% מהנחקרים בקבוצת הניסוי שהשתמשו ב-Bi-Oil הופגן שיפור סטטיסטי מובהק בנראות הכללית של עור המחשוף, השוק והזרועות.