מחקר צלקות אקנה, 2012

מרכז הניסוי

המחלקה הדרמטולוגית, אוניברסיטת פקינג, בייג’ין, סין.

המטרה

מחקר הנועד להעריך את האפקטיביות של Bi-Oil בשיפור הנראות של צלקות אקנה בפנים של נבדקים סינים.

המדגם

נחקרים: 44 סינים עם צלקות אקנה חדשות על הפנים (לא יותר משנה). המחקר כלל קבוצת ניסוי של 32 נחקרים שקיבלו את הטיפול של Bi-Oil לעומת 12 נחקרים מקבוצת הביקורת. גיל המשתתפים: 14-30.

מתודולוגיה

ניסוי אקראי, מבוקר. הנחקרים היו בהערכת סינון ראשונית שלאחריה הייתה תקופת המתנה של שבוע. המוצר נמרח פעמיים ביום במשך 10 שבועות. השימוש במוצר נעשה תחת השגחה ובמרווחי זמן קבועים. ההערכות שבוצעו בתחילת המחקר, בשבוע הרביעי ובשבוע השמיני כללו: מדרג צלקות גלובלי (GSS) שהוערך ע”י חוקר שבדק באמצעות כרוממטר את מידת הצבע והאדמומיות של האקנה ובאמצעות סיבומטר את מידת בלוטות החלב. כמו כן, רופא עור תיעד את הנגעים בעור. בנוסף, בכל ביקור, הנחקרים ענו על שאלון ובכך סיפקו הערכה עצמית.

תוצאה

התוצאה הטובה ביותר שעלתה מהמחקר הינה בגין יכולתו של Bi-Oil להפחית את האדמומיות של צלקות אקנה (שטוחות) ולהבהיר את האזור. התוצאות שהועלו מהערכה העצמית אותה מילאו הנחקרים בכל ביקור הראו כי יותר מ-84% העידו על שיפור במצב של צלקות האקנה שלהם. כמו כן, מעל ל-90% מהנחקרים העידו כי חל שיפור בצבע של הצלקת. תוצאות מדד האקנה ובלוטות החלב הראו כי שימוש ב- Bi-Oil לא גורם או מחמיר אקנה או מעלה את הפרשת בלוטות החלב.