מחקר ספיגה, 2011

מרכז הניסוי

מכון המחקר proDERM המתמחה במחקרים דרמטולוגים, המבורג, גרמניה.

מחקר 1

המטרה

להעריך את יכולת הספיגה של Bi-Oil לאחר מריחה סטנדרטית ושפשוף.

המדגם

נחקרים: 22 משתתפים (21 נשים וגבר אחד). האזורים שנבחנו: המוצרים הנבחנים נמרחו על אמות הידיים של כל הנחקרים.

מתודולוגיה

ניסוי אקראי מבוקר ובעל סמויות כפולה (החוקרים והנחקרים כאחד אינם יודעים מי מהנחקרים משתייך לקבוצת הביקורת ומי לקבוצת הניסוי). Bi-Oil ומוצר שמן נוסף נמרחו על אזורים שנבחרו באמת היד. הנחקרים ביצעו 100 תנועות סיבוביות במהירות מוגדרת. לאחר מכן, הם דירגו את ספיגת החומר על פני סקאלה של 5 נקודות מ”ספיגה מועטה מאוד” ל”ספיגה מהירה מאוד”. מדדים של סיבומטר נלקחו בשתי נקודות זמן על מנת להעריך את כמות השמן על העור – לפני מריחת המוצר ושתי דקות לאחר מריחת המוצר.

תוצאה

הספיגה של Bi-Oil לתוך העור הוערכה ע”י רוב הנחקרים (77.3%) כ”מהירה יותר” או “מהירה” באזורים שנבחנו. נתונים אלה חוזקו בפעם השנייה ע”י מדד של הסיבומטר שהראה כי Bi-Oil שנשאר על העור היה ברמה סטטיסטית מבוהקת נמוך יותר בהשוואה לחומר השני.

מחקר 2

המטרה

להעריך את יכולת הספיגה של Bi-Oil לאחר מריחה סטנדרטית ושפשוף.

המדגם

נחקרים: 100 משתתפים (97 נשים ו-3 גברים). האזורים שנבחנו: המוצרים שנבחנו נמרחו על אמות הידיים של המשתתפים.

מתודולוגיה

ניסוי אקראי מבוקר ובעל סמויות כפולה (החוקרים והנחקרים כאחד אינם יודעים מי מהנחקרים משתייך לקבוצת הביקורת ומי לקבוצת הניסוי). Bi-Oil ומוצר שמן נוסף נמרחו על אזורים שנבחרו באמת היד. הנחקרים שפשפו את השמן לתוך העור במשך דקה. לאחר מכן, המשתתפים דירגו את הספיגה של המוצרים על פני סקאלה של 5 נקודות מ”ספיגה איטית מאוד” עד ל”ספיגה מהירה מאוד”.

תוצאה

הספיגה של Bi-Oil לתוך העור הוערכה ע”י רוב הנחקרים (72%) כ”מהירה מאוד” או כ-“מהירה”.