ייצור

Bi-Oil מיוצר בהתאם לתקנותGMP ( תקן של תהליך ייצור טוב) כפי שנקבע ע”י ארגון הבריאות העולמי. כל הרכיבים נבחנו לפני הייצור מבחינת מהילה וזיהום מיקרוביולוגים ומדגם של מוצרים מכל אצווה נבדק במעבדה ונשמר לצורך פיקוח ובקרה על פני תקופה של 5 שנים.

כל האריזות של Bi-Oil ניתנות למחזור וכל חומרי הנייר הם בהתאם לנהלים לשמירת היערות.

במהלך הייצור של Bi-Oil לא נפלטו גזים מזיקים, פסולת או שפכים מסוכנים.