Epätasaisen ihosävyn tutkimus, 2011

Tutkimuskeskus

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, Yhdysvallat.

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin tehoa parantaa epätasaisen ihosävyn ulkonäköä ja epätasaista (laikukasta) ihon pigmenttiä lievästi tai kohtuullisesti ikääntyneellä kasvojen ja kaulan iholla.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 67 naista (erilaisista etnisistä ryhmistä), joilla oli kliinisesti arvioiden lievästi tai kohtuullisesti ikääntynyt kasvojen ja kaulan iho. Bi-Oil-koeryhmä käsitti 35 koehenkilöä ja hoitoa saamaton ryhmä 32 koehenkilöä. Osallistujien ikä oli 30–70 vuotta.

Metodologia

Satunnainen, kontrolloitu yksöissokkotutkimus. Koehenkilöt osallistuivat alkuperäiseen tutkimusevaluaatioon, jota seurasi yhden viikon mittainen washout-jakso. Tuotetta levitettiin kasvoille ja kaulan iholle kahdesti päivässä 12 viikon ajan. Tuotteen käyttö toteutettiin valvonnan alaisesti säännöllisillä käynneillä. Kliiniset evaluoinnit toteutettiin viikoilla 0, 2, 4, 8 ja 12. Koehenkilöitä arvioitiin kliinisesti erikseen kasvojen ja kaulan epätasaisen ihosävyn ja laikukkaan pigmentin osalta.

Tulos

Bi-Oil on tehokas parantamaan ikääntyneen ihon epätasaista ihosävyä ja laikukasta pigmenttiä. Neljän viikon jälkeen saavutettiin tilastollisesti merkittävät tulokset molemmilla parametreillä, sekä kasvojen että kaulan iholla. 12 viikon jälkeen 86 % koehenkilöistä Bi-Oil-koeryhmässä koki tilastollisesti merkittäviä parannuksia kasvojen epätasaisessa ihosävyssä ja 71 % koehenkilöistä koki parannuksia kasvojen ihon laikukkaassa pigmentissä. 69 % koehenkilöistä koki parannuksia kaulan ihon epätasaisessa ihosävyssä 60 % kaulan laikukkaassa pigmentissä.