Epätasaista ihon sävyä koskeva tutkimus, 2005

Tutkimuskeskus

Etelä-Afrikan lääketieteellisen yliopiston fotobiologian laboratorio.

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin tehokkuutta epätasaisen ihon sävyn häivyttämisessä.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 30 naista erilaisista etnisistä ryhmistä. Koehenkilöiden iät: 18-55 vuotta. Pigmentaatiotyyppi: pigmenttiläiskät (melasma) kasvoissa.

Metodologia

Yksöissokko (arvioija), satunnaistettu ja kontrolloitu koe. Paritutkimus, joka mahdollisti koehenkilökohtaisen vertailun. Koehenkilöillä oli pigmenttiläiskiä kasvojen molemmin puolin, ja tutkimuskohteena oli puolet kasvoista ja kaulasta. Tuotetta käytettiin kohdealueeseen kahdesti päivässä 12 viikon ajan. Käyttö suoritettiin valvotusti säännöllisin väliajoin. Arvioinnit tehtiin viikoilla 0, 4, 8 ja 12.

Tulos

Bi-Oil paransi epätasaisen ihon sävyn ulkonäköä sekä vaaleassa että tummassa ihossa. 93 % koehenkilöistä arvioi ulkonäön parantuneen 6 viikossa. Kliinikko havaitsi eri ihotyyppien parantuneen yhtä paljon viikoilla 0-8.