Raskausarpitutkimus, 2010

Tutkimuskeskus

Soveltavan dermatologisen tutkimuksen proDERM-instituutti, Hampuri, Saksa.

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin tehokkuutta raskausarpien ulkonäön parantamisessa.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 38 naista erilaisista etnisistä ryhmistä. Koehenkilöiden iät: 18-65 vuotta. Raskausarpien syyt: erilaisia (raskaus, painonnousu tai nuoruuden kasvupyrähdys). Raskausarpien sijainti: vatsa, reidet ja lantio.

Metodologia

Kaksoissokko, satunnaistettu ja lumekontrolloitu koe. Koehenkilöillä oli samanlaisia raskausarpia tai riittävän suuri raskausarpi niin, että puolet voitiin käsitellä ja toista puolta käyttää koehenkilökohtaiseen vertailuun. Tuotetta käytettiin kahdesti päivässä 8 viikon ajan, eikä kohdealuetta hierottu muulla tavalla. Käyttö suoritettiin valvotusti säännöllisin väliajoin. Arvioinnit tehtiin viikoilla 0, 2, 4 ja 8. Niissä arvioitiin erilaisia potilaan ja havainnoitsijan arviointiasteikossa määritettyjä arpiparametreja.

Tulos

Bi-Oil parantaa tehokkaasti raskausarpien ulkonäköä. Tilastollisesti merkittävä tulos saavutettiin vain kahden viikon kuluttua (15. päivänä), ja se ilmeni 95 %:lla koehenkilöistä. 8 viikon kuluttua (57. päivänä) 100 %:lla koehenkilöistä näkyi paranemista, joka oli lähes kaksinkertaistunut 2 viikon jälkeiseen verrattuna. Arviointiasteikossa määritetyt parametrit paranivat tasaisesti tutkimuksen aikana.