Raskausarpitutkimus, 2005

Tutkimuskeskus

Etelä-Afrikan lääketieteellisen yliopiston fotobiologian laboratorio.

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin tehokkuutta raskausarpien ulkonäön parantamisessa.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 20 naista. Koehenkilöiden iät: 18-55 vuotta. Raskausarpien sijainti: vatsa.

Metodologia

Yksöissokko (arvioija), satunnaistettu ja kontrolloitu koe. Paritutkimus, joka mahdollisti koehenkilökohtaisen vertailun. Koehenkilöillä oli raskausarpia vatsan molemmin puolin, ja tutkimuskohteena oli puolet vatsasta. Tuotetta käytettiin kohdealueeseen kahdesti päivässä 12 viikon ajan. Käyttö suoritettiin valvotusti säännöllisin väliajoin. Arvioinnit tehtiin viikoilla 0, 4, 8 ja 12.

Tulos

Bi-Oil paransi raskausarpien ulkonäköä sekä objektiivisissa että subjektiivisissa arvioissa. 50 % koehenkilöistä arvioi ulkonäön parantuneen 8 viikossa.