Arpitutkimus, 2010

Tutkimuskeskus

Soveltavan dermatologisen tutkimuksen proDERM-instituutti, Hampuri, Saksa.

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin tehokkuutta arpien ulkonäön parantamisessa.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 36 naista erilaisista etnisistä ryhmistä: Koehenkilöiden iät: 18-65 vuotta. Arpien iät: uusista arvista 3 vuotta vanhoihin. Arpien sijainti: vatsa, sääret, käsivarsi, niska/kaula, polvi, keskivartalo, ylävartalo.

Metodologia

Kaksoissokko, satunnaistettu ja lumekontrolloitu koe. Koehenkilöillä oli samanlaiset arvet tai riittävän suuri arpi niin, että puolet siitä voitiin käsitellä ja toista puolta käyttää koehenkilökohtaiseen vertailuun. Tuotetta käytettiin kahdesti päivässä 8 viikon ajan, eikä kohdealuetta hierottu muulla tavalla. Käyttö suoritettiin valvotusti säännöllisin väliajoin. Arvioinnit tehtiin viikoilla 0, 2, 4 ja 8. Niissä arvioitiin erilaisia potilaan ja havainnoitsijan arviointiasteikossa määritettyjä arpiparametreja.

Tulos

Bi-Oil parantaa tehokkaasti arpien ulkonäköä. Tilastollisesti merkittävä tulos saavutettiin vain kahden viikon kuluttua (15. päivänä), ja se ilmeni 66 %:lla koehenkilöistä. 8 viikon kuluttua (57. päivänä) 92 %:lla koehenkilöistä näkyi paranemista, joka oli lähes kolminkertaistunut 2 viikon jälkeiseen verrattuna. Arviointiasteikossa määritetyt parametrit paranivat tasaisesti tutkimuksen aikana.