Arpitutkimus, 2005

Tutkimuskeskus

Etelä-Afrikan lääketieteellisen yliopiston fotobiologian laboratorio.

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin tehokkuutta arpien ulkonäön parantamisessa.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 24 koehenkilöä, 22 naista ja 2 miestä. Koehenkilöiden iät: 18-60 vuotta. Arpien iät: uusista arvista 3 vuotta vanhoihin arpiin. Arpityypit: pienistä palovammoista leikkausarpiin (12 isoa ja 14 pientä arpea; 1 koehenkilöllä oli kolme arpialuetta).

Metodologia

Yksöissokko (arvioija), satunnaistettu ja kontrolloitu koe. Paritutkimus, joka mahdollisti koehenkilökohtaisen vertailun. Koehenkilöillä oli samanlaiset arvet tai riittävän suuri arpi niin, että puolet arvesta voitiin käsitellä. Tuotetta käytettiin kohdealueeseen kahdesti päivässä 12 viikon ajan. Käyttö suoritettiin valvotusti säännöllisin väliajoin. Arvioinnit tehtiin viikoilla 0, 4, 8 ja 12.

Tulos

Bi-Oil paransi arpien ulkonäköä sekä objektiivisissa että subjektiivisissa arvioissa. 65 % koehenkilöistä arvioi ulkonäön parantuneen 4 viikossa.