Ikääntyneen ihon tutkimus, 2011

Tutkimuskeskus

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, Yhdysvallat.

Tutkimus 1: kasvot ja kaula

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin tehoa käytettäessä tuotetta hieman tai kohtuullisesti ikääntyneellä kasvojen ja kaulan iholla.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 67 naista (erilaisista etnisistä ryhmistä), joilla oli kliinisesti arvioiden hieman tai kohtuullisesti ikääntynyt kasvojen ja kaulan iho. Bi-Oil-tutkimusryhmä käsitti 35 koehenkilöä ja hoitoa saamaton ryhmä 32 koehenkilöä. Osallistujien ikä oli 30–70 vuotta.

Metodologia

Satunnainen, kontrolloitu yksöissokkotutkimus. Koehenkilöt osallistuivat alkuperäiseen tutkimusevaluaatioon, jota seurasi yhden viikon mittainen washout-jakso. Tuotetta levitettiin kasvoille ja kaulan iholle kahdesti päivässä 12 viikon ajan. Tuotteen käyttö toteutettiin valvonnan alaisesti säännöllisillä käynneillä. Kliiniset evaluoinnit toteutettiin viikoilla 0, 2, 4, 8 ja 12. Koehenkilöiden kasvojen ja kaulan ihoa arvioitiin kliinisesti seuraavilla tehokkuusmittareilla: yleisilme, hienot uurteet, syvät uurteet, laikukas pigmentti, epätasainen ihosävy, ulkoisesti aistittu karheus/tasaisuus, tuntoaistimuksin havaittu tasaisuus, tasainen ulkonäkö ja kirkkaus (himmeä).

Tulos

Bi-Oil on tehokas parantamaan ikääntyneen kasvojen ja kaulan ihon yleisilmettä. Tilastollisesti merkittävät tulokset saavutettiin kahdeksan viikon jälkeen kliinisesti määritellyillä tehokkuusmittareilla. 12 viikon jälkeen 94 % Bi-Oil-koeryhmästä osoitti tilastollisesti merkittävää parannusta kasvojen yleisilmeessä ja 80 % koehenkilöistä osoitti tilastollisesti merkittävää parannusta kaulan yleisilmeessä.

Tutkimus 2: vartalo

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin tehokkuutta käytettäessä rinnan, säärien ja käsivarsien iholle naisilla, joilla on hieman tai kohtuullisesti ikääntynyt iho.

Koeryhmä

Koeryhmä: 67 naista (erilaisista etnisistä ryhmistä), joilla oli kliinisesti arvioiden hieman tai kohtuullisesti ikääntynyt kasvojen ja kaulan iho. Bi-Oil-koeryhmä koostui 35 koehenkilöstä ja hoitoa saamaton ryhmä 32 koehenkilöstä. Osallistujien ikä oli 30–70 vuotta.

Metodologia

Satunnainen, kontrolloitu yksöissokkotutkimus. Koehenkilöt osallistuivat alkuperäiseen tutkimusevaluaatioon, jota seurasi yhden viikon mittainen washout-jakso. Tuotetta levitettiin rinnalle, sääriin ja käsivarsille kahdesti päivässä 12 viikon ajan. Tuotteen käyttö toteutettiin valvonnan alaisesti säännöllisillä käynneillä. Kliiniset evaluoinnit toteutettiin viikoilla 0, 2, 4, 8 ja 12. Koehenkilöitä arvioitiin kliinisesti erikseen rinnan, säärien ja käsivarsien osalta seuraavilla tehokkuusmittareilla: yleisilme, visuaalisesti arvioitu ihon tasaisuus, kuivuus/hilseily, visuaalisesti arvioitu kovuus/tasaisuus sekä tasaisuus ja struktuuri.

Tulos

Bi-Oil on tehokas parantamaan vartalon ikääntyneen ihon yleisilmettä. Neljän viikon jälkeen saavutettiin tilastollisesti merkittäviä tuloksia kliinisesti määritellyillä parametreillä. 12 viikon käytön jälkeen 89 % Bi-Oil-koeryhmästä osoitti tilastollisesti merkittävää parannusta rinnan, säärien ja käsivarsien ihossa.