Aknenaiheuttamiskoe, 2006

Tutkimuskeskus

Future Cosmetics, Pretoria, Etelä-Afrikka.

Tavoite

Testata, aiheuttaako Bi-Oil todennäköisesti aknea ja komedoja (mustapäitä ja näppylöitä).

Koeryhmä

Koehenkilöt: 21 koehenkilöä, 17 naista ja 4 miestä erilaisista etnisistä ryhmistä, 50 %:lla taipumus akneen.

Metodologia

Satunnaistettu ja kontrolloitu koe. Tuotetta käytettiin kahdesti päivässä 28 päivän ajan. Kolmea aluetta arvioitiin: käsittelemätöntä aluetta (negatiivinen kontrolli), aluetta, johon käytettiin Bi-Oilia, sekä aluetta, johon käytettiin asetyloitua lanoliinialkoholia (positiivinen kontrolli - tunnettu aknea aiheuttava tuote). Koetuotteita käytettiin yläselän (lapaluiden) alueelle.

Tulos

Bi-Oilin ei havaittu aiheuttavan aknea eikä komedoja. Bi-Oililla käsitellyllä alueella ei näkynyt merkittävää eroa käsittelemättömään alueeseen verrattuna. Positiivinen kontrolli aiheutti aknea.