Aknearpitutkimus, 2012

Tutkimuskeskus

Dermatologian osasto, Pekingin Yliopisto, First Hospital, Peking, Kiina.

Tavoite

Tutkimuksessa arvioitiin Bi-Oilin tehoa parantaa kasvojen aknearpien ulkonäköä.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 44 henkilöä, joilla oli tuoreita aknearpia kasvoissa (< 1 vuoden ikäisiä arpia). Bi-Oilia testannut ryhmä koostui 32 koehenkilöstä ja hoitoa saamaton ryhmä 12 henkilöstä. Osallistujien ikä oli 14–30 vuotta.

Metodologia

Satunnainen, kontrolloitu yksöissokkotutkimus. Koehenkilöt osallistuivat alkuperäiseen tutkimusevaluaatioon, jota seurasi yhden viikon mittainen washout-jakso. Tuotetta käytettiin kahdesti päivässä 10 viikon ajan. Tuotteen käyttö toteutettiin valvonnan alaisesti säännöllisin väliajoin. Havainnot tehtiin viikoilla 0, 4, 8 ja 10 sisältäen tutkijan toteuttaman Global scarring score (GSS) -seurannan, aknearven värin/punaisuuden mittauksen kromametrillä, talin määrän mittauksen sebumetrillä sekä ihotautilääkärin tekemän ihomatojen määrän ja tulehdusten dokumentoinnin. Koehenkilöt täyttivät myös itsearviointilomakkeen jokaisella käynnillä.

Tulos

Parhaat tulokset kliinisestä arvioinnista sai Bi-Oilin ominaisuus vähentää ihon epänormaalia punoitusta tasaisissa aknearvissa, joissa iho yleisesti muuttui kirkkaammaksi. Itsearvioinnin tulokset lomakkeissa osoittivat, että yli 84 % koehenkilöistä koki parannusta aknearpien kunnossa ylipäätään ja yli 90 % koki parannusta arpien värissä. Tulokset aknen leviämisestä ja talineritysmittaukset osoittivat, että Bi-Oil ei aiheuta eikä pahenna aknea eikä lisää talineritystä.