Imeytymistutkimus, 2011

Tutkimuskeskus

Soveltavan dermatologisen tutkimuksen proDERM-instituutti, Hampuri, Saksa.

Tutkimus 1

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin imeytymisastetta standardoidun levittämisen ja ihoon hieromisen jälkeen.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 22 koulutettua arvioijaa (21 naista ja 1 mies). Testialue: tuotetta levitettiin kyynärvarren kämmenpuolelle.

Metodologia

Satunnaistettu, kontrolloitu kaksoissokkotutkimus. Bi-Oilia ja viiteöljyä levitettiin määritetyille testialueille kyynärvarren kämmenpuolelle. Tämän jälkeen arvioijat suorittivat 100 ennalta suunniteltua liikettä sovitulla nopeudella. Tuotteiden imeytyvyys arvioitiin viisikohtaisella asteikolla hyvin hitaasti imeytyvästä hyvin nopeasti imeytyvään. Ihon rasvaisuus mitattiin kahdesti sebumetrillä: ennen tuotteen levittämistä ja 2 minuuttia levittämisen jälkeen.

Tulos

Arvioijien enemmistö (77,3 %) arvioi Bi-Oilin imeytyvyyden hyvin nopeaksi tai nopeaksi. Toinen sebumetrimittaus vahvisti tuloksen ja osoitti, että Bi-Oilia jäi ihoon huomattavasti vähemmän kuin viiteöljyä.

Tutkimus 2

Tavoite

Arvioida Bi-Oilin imeytymisastetta standardoidun levittämisen ja ihoon hieromisen jälkeen.

Koeryhmä

Koehenkilöt: 100 koehenkilöä (97 naista ja 3 miestä). Testialue: tuotetta levitettiin kyynärvarren kämmenpuolelle.

Metodologia

Satunnaistettu, kontrolloitu kaksoissokkotutkimus. Bi-Oilia ja viiteöljyä levitettiin määritetyille testialueille kyynärvarren kämmenpuolelle. Öljyjä hierottiin ihoon 1 minuutin ajan. Tuotteiden imeytyvyys arvioitiin viisikohtaisella asteikolla hyvin hitaasti imeytyvästä hyvin nopeasti imeytyvään.

Tulos

Arvioijien enemmistö (72 %) arvioi Bi-Oilin imeytyvyyden hyvin nopeaksi tai nopeaksi.