Ebaühtlase nahatooni uuring, 2011

Uurimiskeskus

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, Ameerika Ühendriigid

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil´i efektiivsust ebaühtlase nahatooni ning laigulise pigmentatsiooniga naha ühtlustamisel naistel, kellel on kerge kuni keskmise astme fotovananemise tundemärkidega näo - ja kaelanahk.

Katsed

Katsealused: 67 naist (erinevatest etnilistest gruppidest) kliiniliselt määratletud kerge kuni mõõduka näo- ja kaelanaha fotokahjustusega. Bi-Oil ravigrupis osales 35 katsealust ning mitte-ravigrupis osales 32 subjekti. Osalejate vanus: 30 kuni 70.

Metoodika

Juhuslikkuse alusel, kontrollitud, efektiivsuse pimetest-määramine. Katsealused osalesid esialgsel hindamis-sessioonil, millele järgnes 1-nädal kestev nn “washout” periood. Katseisikud kasutasid toodet järelevalve all 2 korda päevas 12 ärjestikust nädalat. Kliinilised vaatlused viidud läbi 0, 4, 8 ja 12 nädalaste intervallidega. Katsealuste näo- ja kaelanaha nahatooni hinnati eraldi ebaühtlast tooni ja laigulist pigmentatsiooni silmas pidades.

Tulemused

Bi-Oil omab efektiivset toimet fotokahjustunud (vananenud) naha ebaühtlase nahatooni ning laigulise pigmentatsiooni ühtlustamisel. Peale 4 nädalat kestnud toote kasutamist saavutati statistiliselt märkimisväärsed tulemused näo- ja kaelanaha tooni parameetrite paranemisel. Peale 12 nädalat Bi-Oil´i kasutamist 86% katsealustest ravigrupis olnutest olid statistiliselt märkimisväärselt paranenud näitajad näo nahatooni ühtlustumisel, 71% katsealustel oli laiguline pigmentatsioon näonahal vähenenud, 69% ebaühtlane nahatoon oli paranenud kaelal ning 60% laigulise pigmentatsiooniga kaelanaha toon oli ühtlustunud.