Venitusarmide uuring, 2010

Uurimiskeskus

proDERM instituut, dermatoloogiline uuring, Hamburg, Saksamaa.

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil´i efektiivsust venitusarmide väljanägemise parandamisel.

Katsed

Katsealused: 38 naist erinevatest etnilistest gruppidest Osavõtjate vanus: 18 kuni 65. Venitusarmide põhjused: varieeruvad (rasedusjärgsed, kaalu kõikumised või noorukiea liiga kiire kasvu tempo). Venitusarmide asukoht: kõht, reied või puusad.

Metoodika

Topelt pimetest, juhusliku valiku alusel ja platseebo-kontrollitud. Katsealustel olid võrreldavad venitusarmid või piisavalt suured venitusarmid, et saada poolele venitusarmile tehtud võrdlev tulemus ning katseisikute omavaheline võrdlus. Toodet kasutati 2 korda päevas 8 järjestikusel nädalal, ilma täiendava massaažita kontrollpiirkonnal. Hindamised teostati järelvalve all regulaarsete ajavahemike tagant - 0, 2, 4 ja 8 nädalaste intervallidega. Erinevate armide parameetrid määratletud Patsiendi ja Vaatleja Armide Määratlus-skaalaga (POSAS).

Tulemused

Bi-Oil omab efektiivset toimet venitusarmide välimuse parandamisel. Statistiliselt oluline tulemus saadud vaid peale 2-nädalast (15-nes päev) kasutamist, ilmnes 95% katsealustel. Peale 8-nädalast (57-nes päev) kasutamist näitas paranemist 100% isikutel, kusjuures 2-nädalane kasutamine tõestas paranemist peaaegu kahekordses ulatuses. Pidev paranemine POSASe alusel kogu uuringu vältel.