Venitusarmide uuring, 2005

Uurimiskeskus

Lõuna-Aafrika Meditsiiniülikooli Fotobioloogia Laboratoorium.

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil´i efektiivsust venitusarmide väljanägemise parandamisel.

Katsed

Katsealused: 20 naist. Osalejate vanus: 18 kuni 55. Venitusarmide asukoht: kõht.

Metoodika

Ühekordne pimekatse (hindaja), juhuvaliku alusel ja kontrollitud tulemustega. Katsealustel olid võrreldavad bilateraalsed kõhul asetsevad venitusarmid, võimaldades teha poolel kõhul olevatele venitusarmidele võrdleva uuringu. Toodet kanti uuritavale piirkonnale 2 korda päevas 12 järjestikusel nädalal. Hindamised teostati järelvalve all regulaarsete ajavahemike tagant 0, 4, 8 ja 12 nädalaste intervallidega.

Tulemused

Bi-Oil parandas venitusarmide väljanägemist nii objektiivse kui subjektiivse hindamise alusel. 50% katsealustest määratlesid, et nende venitusarmide väljanägemine paranes 8 nädalase kasutuse puhul.