Kasutamise test armidel, 2002

Uurimiskeskus

Ayton-Moon, Somerset, Inglismaa.

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil´i võimet parandada armide väljanägemist toote kasutamise testina 82 katseisikuga grupil.

Katsed

Katsealused: 82 osalejat, sealhulgas nii täiskasvanud kui ka lapsed. Armide vanus: uued armid kuni vanemad kui 10 aastat. Armide tüübid: nahapinnast kõrgemad, lamedad ja nahapinnast madalamal, alates kergematest põletusarmidest ning kriimustustest kuni operatsiooniarmideni. Armide asukoht: varieeruvad.

Metoodika

Toodet kantud armile 3 korda päevas 4 järjestikust nädalat. Katseisikud instrueeritud masseerida toodet ringjate liigutustega seni kuni on täielikult imendunud. Vaatlused viidud läbi 0, 2 ja 4 nädalaste intervallidega. Katses osalejad märkisid armide väljanägemise paranemist skaalal 1-9 (1 märgib ‘ei ole paranenud’ ja 9 vastavalt ‘märgatavalt paranenud’).

Tulemused

82% katsealustest määratlesid, et armide väljanägemine paranes peale 4 nädalast kasutamist.