Armide uuring, 2010

Uurimiskeskus

proDERM Instituut, dermatoloogilised rakendusuuringud, Hamburg, Saksamaa.

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil´i mõju efektiivsust armide väljanägemise paranemisel.

Katsed

Katsealused: 36 naist erinevatest etnilistest gruppidest. Katses osalejate vanus: 18 kuni 65 aastat. Armide vanus: alles tekkinud kuni 3 aastat vanad. Armide asukoht: kõht, jalg, käsi, kael, põlv, keha, ülakeha.

Metoodika

Topelt pimetest, juhusliku valiku alusel ja platseebo-kontrollitud. Katsealustel olid võrreldavad armid või piisavalt suured armid, et saada poolele armile tehtud võrdlev tulemus ning katseisikute omavaheline võrdlus. Toodet kasutati 2 korda päevas 8 järjestikusel nädalal, ilma täiendava massaažita kontrollpiirkonnal. Hindamised teostati järelvalve all regulaarsete ajavahemike tagant - 0, 2, 4 ja 8 nädalaste intervallidega. Erinevate armide parameetrid määratletud Patsiendi ja Vaatleja Armide Määratlus-skaalaga (POSAS).

Tulemused

Bi-Oil omab efektiivset toimet armide välimuse parandamisel. Statistiliselt oluline tulemus saadud vaid peale 2-nädalast (15-nes päev) kasutamist, ilmnes 66% katsealustel. Peale 8-nädalast (57-nes päev) kasutamist näitas paranemist 92% isikutel, kusjuures 2-nädalane kasutamine tõestas paranemist peaaegu kolmekordses ulatuses. Pidev paranemine POSASe alusel kogu uuringu vältel.