Armide uuring, 2005

Uurimiskeskus

Lõuna-Aafrika Meditsiiniülikooli Fotobioloogia Laboratoorium.

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil´i mõju efektiivsust armide väljanägemise paranemisel.

Katsed

Katsealused: 24 osalejat, nendest 22 naised ja 2 meest. Katses osalejate vanus: 18 kuni 60. Armide vanus: alles tekkinud kuni 3 aastat vanad. Armide tüübid: väiksemad põletusarmid kuni operatsioonijärgsed armid (12 suurt armi, 14 väiksemat armi- 1 osalejal oli 3 armide ala).

Metoodika

Ühekordne pimekatse (hindaja), juhuvaliku alusel ja kontrollitud tulemustega. Katsealustel olid võrreldavad armid või piisavalt suured armid, et saada poolele armile tehtud võrdlev tulemus ning katseisikute omavaheline võrdlus. Toodet kanti armile 2 korda päevas 12 järjestikusel nädalal. Hindamised teostati järelvalve all regulaarsete ajavahemike tagant - 0, 4, 8 ja 12 nädalaste intervallidega.

Tulemused

Bi-Oil parandas armide väljanägemist nii objektiivse kui subjektiivse hindamise alusel. 65% katsealustel määrati kindlaks armide väljanägemise paranemine 4 nädalase kasutuse puhul.