Dehüdreerunud naha uuring, 2011

Uurimiskeskus

Lõuna-Aafrika Meditsiiniülikooli Fotobioloogia Laboratoorium.

Uuring 1

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil´i ühekordse kasutamise efektiivsust stratum corneum´i (SC) kaitsefunktsiooni paranemisele ja niiustusastmele.

Katsed

Katsealused: 40 naist (erinevatest etnilistest gruppidest). Test ala: testitud toodet kõikidel katsealustel küünarvarrel.

Metoodika

Naha niiskusastme määramine peamise mõõtmisvahendiga - corneomeetriga (Corneometer), naha kaitsebarjääri määramiseks kasutatud vapomeetrit (Vapometer) - kui sekundaarne määramine. Testrühma liikmed pesid oma küünarnuki nahka seebiga 2 tundi enne kui sooritati mõõtmised. Peamised mõõtmised sooritati. Bi-Oil ja võrdlusõli kanti seejärel kõikidele katsealustele mõõdetava testpiirkonna nahale eri kohtadesse. Mõõtmised sooritati koheselt kui toode kanti nahale ning kui toote pealekandmisest oli möödunud 2 tundi - ja enne ning pärast toote maha pühkimist. Mõõdeti samasuguse ajaintervalliga ka seda nahapiirkonda, millele ei kantud toodet.

Tulemused

Koheselt peale nahale pealekandmist mõlemad testõlid vähendasid trans-epidermaalne veekadu (TEWL), võrreldes nahapiirkonnaga, millele õli ei kantud. Suurenenud naha mahtuvuse näitajad 2 tundi enne mahapühkimist näitasid, et mõlemad õlid suurendasid naha niiskustaset. 2 tundi hiljem, peale õlide nahalt mahapühkimist, Bi-Oil näitas üha suurenevat TEWL määra, võrreldes testõliga, tõestades suurenenud niiskuse vallandumist ja seega suurenenud naha niiskustaset.

Uuring 2

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil´i niisutusvõimet kuivale nahale kui toodet kantakse 2 korda päevas nahale.

Katsed

Katsealused: 25 naist, etniline grupp: europiid. Test ala: test toodet kasutatud kõikide katsealuste sääre välisküljel.

Metoodika

Seepi kasutati katsealustel 7 päeva järjest, et tekitada kuiva naha sümptomid. Bi-Oil´i ja võrdlusõli kanti nahale 2 korda päevas. Naha seisukorda hinnati 1-l ja 3-ndal päeval. Visuaalsel määramisel hindas naha olukorda selleks treenitud asjatundja, kasutades abiks 2 x suurendavat lampi. Kontroll sooritati kõikidel ka alal millele ei kantud õlisid.

Tulemused

Nii Bi-Oil kui ka võrdlusõli parandasid kuiva naha niiskustaset võrreldes õliga mitte mõjutatud testpiirkonnaga. Bi-Oil oli statistiliselt paremate näitajatega alates 3-st päevast. Märkimisväärsed visuaalsed paranemismärgid andsid kinnituse Bi-Oili kasutamisest kuiva naha nähtude likvideerimisel.