Imendumistest, 2011

Uurimiskeskus

proDERM Instituut, dermatoloogilised rakendusuuringud, Hamburg, Saksamaa.

Uuring 1

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil’i imendumistaset pärast standardset pealekandmist ning sissemasseerimist.

Katsed

Katsealused: 22 koolitatud osalejat (21 naist ja 1 mees). Katse piirkond: testitavaid tooteid kanti kõikide osalejate küünarvartele.

Metoodika

Topelt pimetest, juhuvaliku alusel, kontrollitud. Bi-Oil’i ja võrreldavat õli kanti katsealuste küünarvarte hinnatavatele piirkondadele. Osalejad tegid 100 ringjat liigutust kindlaksmääratud kiirusega. Seejärel osalejad hindasid toote imendumist 5-punkti skaalal: “väga aeglasest imendumisest” kuni “ väga kiire imendumiseni”. Rasumeetriga mõõtmine, et hinnata nahal olevat õlikihti kahel korral - enne toote kasutamist ja 2 minutit pärast toote kasutamist.

Tulemused

Bi-Oil’i absorbeeruvus nahka oli hinnatud “väga kiireks” või “kiireks” enamuse (77,3%) katses osalenute poolt. Seda kinnitasid rasumeetriga läbiviidud teised mõõtmistulemused, mis näitasid, et nahale jäänud Bi-Oil’i kogused olid oluliselt väiksemad, kui võrdlusõli nahale jäänud kogused.

Uuring 2

Eesmärk

Hinnata Bi-Oil’i imendumistaset pärast standardset pealekandmist ja sissemasseerimist.

Katsed

Katsealused: 100 osalejat (97 naist ja 3 meest). Katse piirkond: testitavaid tooteid kanti kõikide osalejate küünarvartele.

Metoodika

Topelt pimetest, juhuvaliku alusel, kontrollitud. Bi-Oil’i ja võrreldavat õli kanti katsealuste küünarvarte hinnatavatele piirkondadele. Osalejad masseerisid sisse testitavat toodet 1 min. vältel. Seejärel osalejad hindasid toote imendumist 5-punkti skaalal: “väga aeglasest imendumisest” kuni “ väga kiire imendumiseni”.

Tulemused

Bi-Oil’i absorbeeruvus nahka oli hinnatud “väga kiireks” või “kiireks” enamuse (72%) katses osalenute poolt.