Tootmine

Bi-Oil on toodetud vastavalt cGMP-le (praegusele heale tootmistavale), nii nagu on sätestatud Maailma Terviseorganisatsiooni poolt. Kõik koostisosad on testitud võltsimist ja mikrobioloogilist saastumist vältides enne tootmise alustamist ja igast toodetud partiist võetakse proovitoode, mis laboratoorselt testitakse ja seejärel säilitatakse ning jälgitakse 5-aastase perioodi vältel.

Bi-Oil tootepakendid on taaskasutatavad ning pabermaterjalid on sertifitseeritud vastates metsi säästva majandamise tavadele.

Bi-Oil´i tootmise käigus ei teki kahjulikke heitmeid, ohtlikke jäätmeid ega heitvee tootmisjääke.