Μελέτη για την ανομοιόμορφη χροιά του δέρματος, 2011

Κέντρο δοκιμής

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σκοπός

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Bi-Oil στη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς του δέρματος και των μελαχρωματικών στιγμάτων κατά τη χρήση από γυναίκες με ελαφρά έως μέτρια φωτοκαταστροφή (γήρανση) της επιδερμίδας τους στο πρόσωπο και το λαιμό.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 67 γυναίκες (διαφόρων εθνικοτήτων) με κλινικά προσδιορισμένη ελαφρά έως μέτρια φωτοκαταστροφή στο πρόσωπο και το λαιμό. Η ομάδα θεραπείας με Bi-Oil περιελάμβανε 35 συμμετέχοντες και η ομάδα χωρίς θεραπεία περιελάμβανε 32 συμμετέχοντες. Ηλικία συμμετεχόντων: 30 έως 70.

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, τυφλοποιημένη με βαθμολογία βάσει της αποτελεσματικότητας. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μια αρχική αξιολόγηση ελέγχου και ακολούθησε μια περίοδος έκπλυσης 1 εβδομάδας. Το προϊόν εφαρμόστηκε στο πρόσωπο και το λαιμό δύο φορές την ημέρα, για 12 εβδομάδες. Η εφαρμογή διεξήχθη υπό επίβλεψη στην αρχική επίσκεψη αναφοράς. Κλινικές αξιολογήσεις διεξήχθησαν στις εβδομάδες 0, 2, 4, 8 και 12. Οι συμμετέχοντες βαθμολογήθηκαν κλινικά ξεχωριστά για το πρόσωπο και το λαιμό ως προς την ανομοιόμορφη χροιά του δέρματος και τα μελαχρωματικά στίγματα.

Αποτέλεσμα

Το Bi-Oil είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς του δέρματος και των μελαχρωματικών στιγμάτων σε επιδερμίδες που έχουν υποστεί φωτοκαταστροφή (γήρανση). Μετά από 4 εβδομάδες, επετεύχθη στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα και για τις δύο παραμέτρους στο πρόσωπο και το λαιμό. Μετά από 12 εβδομάδες, το 86% των συμμετεχόντων στην ομάδα θεραπείας με Bi-Oil παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση της ανομοιόμορφης χροιάς του δέρματος στο πρόσωπο, το 71% των συμμετεχόντων στα μελαχρωματικά στίγματα στο πρόσωπο, το 69% στην ανομοιόμορφη χροιά του δέρματος στο λαιμό και το 60% στα μελαχρωματικά στίγματα στο λαιμό.