Μελέτη για την ανομοιόμορφη χροιά του δέρματος, 2005

Κέντρο δοκιμής

Εργαστήριο Φωτοβιολογίας του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νότιας Αφρικής.

Σκοπός

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Bi-Oil στη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς του δέρματος.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 30 γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων. Ηλικία συμμετεχόντων: 18 έως 55. Τύπος χρώσης δέρματος: μέλασμα στο πρόσωπο.

Μεθοδολογία

Μονά τυφλή (αξιολογητής), τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Σχεδιασμός μελέτης σε ζεύγη αλλοιώσεων που επιτρέπει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων στο σώμα του ίδιου ατόμου. Οι συμμετέχοντες είχαν χρώση του δέρματος και στις δύο πλευρές, γεγονός που επέτρεπε το σχεδιασμό της μελέτης με εφαρμογή στο μισό πρόσωπο/λαιμό. Το προϊόν εφαρμόστηκε δύο φορές την ημέρα για 12 εβδομάδες στην περιοχή-στόχος. Η εφαρμογή διεξήχθη υπό επίβλεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αξιολογήσεις διεξήχθησαν στις εβδομάδες 0, 4, 8 και 12.

Αποτέλεσμα

Το Bi-Oil βελτίωσε την όψη της ανομοιόμορφης χροιάς του δέρματος τόσο στις ανοιχτόχρωμες όσο και στις σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Το 93% των συμμετεχόντων κατέγραψαν βελτίωση της όψης στις 6 εβδομάδες. Ο κλινικός γιατρός παρατήρησε ίση βελτίωση στις ανοιχτόχρωμες και στις σκουρόχρωμες επιδερμίδες από την εβδομάδα 0 έως την εβδομάδα 8. Ο κλινικός γιατρός παρατήρησε μεγαλύτερη βελτίωση στις σκουρόχρωμες επιδερμίδες από την εβδομάδα 8 έως την εβδομάδα 12.