Δοκιμή για τις ουλές στους χρήστες, 2002

Κέντρο δοκιμής

Ayton-Moon, Σόμερσετ, Ηνωμένο Βασίλειο.

Σκοπός

Αξιολόγηση της ικανότητας του Bi-Oil να βελτιώνει την όψη των ουλών, σε μια δοκιμή στους χρήστες με 82 άτομα.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 82 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων εφήβων και παιδιών. Χρόνος ύπαρξης των ουλών: νεοσχηματισμένες έως περισσότερο από 10 έτη. Τύποι ουλών: ανάγλυφες, επίπεδες και εμβυθισμένες ουλές, από ελαφρά εγκαύματα και εκδορές έως χειρουργικές ουλές. Τοποθεσίες των ουλών: διάφορες.

Μεθοδολογία

Το προϊόν εφαρμόστηκε 3 φορές την ημέρα, για 4 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες να κάνουν μασάζ με κυκλικές κινήσεις μέχρι την πλήρη απορρόφηση του προϊόντος. Διεξήχθησαν συνεντεύξεις στις εβδομάδες 0, 2 και 4. Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν τη βελτίωση που παρατήρησαν σε μια κλίμακα από 1 - 9 (όπου το 1 σημαίνει «καμία βελτίωση» και το 9 σημαίνει «μεγάλη βελτίωση»).

Αποτέλεσμα

Το 82% των συμμετεχόντων κατέγραψαν βελτίωση της όψης των ουλών τους μετά από 4 εβδομάδες.