Μελέτη για τις ουλές, 2010

Κέντρο δοκιμής

Ινστιτούτο εφαρμοσμένων δερματολογικών ερευνών proDERM, Αμβούργο, Γερμανία.

Σκοπός

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Bi-Oil στη βελτίωση της όψης των ουλών.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 36 γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων. Ηλικία συμμετεχόντων: 18 έως 65. Χρόνος ύπαρξης των ουλών: νεοσχηματισμένες έως 3 έτη. Τοποθεσίες των ουλών: κοιλιά, πόδι, βραχίονας, λαιμός, γόνατο, κορμός, πάνω μέρος του σώματος.

Μεθοδολογία

Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο. Οι συμμετέχοντες είχαν είτε δύο παρόμοιες ουλές ο καθένας είτε μία ουλή αρκετά μεγάλη ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του προϊόντος στη μισή ουλή και η σύγκριση των αποτελεσμάτων στο σώμα του ίδιου ατόμου. Το προϊόν εφαρμόστηκε δύο φορές την ημέρα για 8 εβδομάδες χωρίς να εκτελείται επιπλέον μασάζ στην περιοχή-στόχος. Η εφαρμογή διεξήχθη υπό επίβλεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αξιολογήσεις διεξήχθησαν στις εβδομάδες 0, 2, 4 και 8. Αξιολογήθηκαν διαφορετικές παράμετροι ουλών, όπως καθορίζονται στην κλίμακα POSAS (κλίμακα αξιολόγησης ουλών από ασθενείς και παρατηρητές).

Αποτέλεσμα

Το Bi-Oil είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης των ουλών. Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα μετά από μόλις 2 εβδομάδες (ημέρα 15), εμφανές στο 66% των συμμετεχόντων. Μετά από 8 εβδομάδες (ημέρα 57), το 92% των συμμετεχόντων παρουσίασαν βελτίωση, με το βαθμό αυτής της βελτίωσης να είναι σχεδόν τριπλάσιος του αντίστοιχου στις 2 εβδομάδες. Συνεχής βελτίωση της βαθμολογίας βάσει της κλίμακας POSAS κατά τη διάρκεια της μελέτης.