Μελέτη αποφρακτικότητας, 2008

Κέντρο δοκιμής

Η δοκιμή διεξήχθη από τον Καθ. Δρ. J Wiechers στο εργαστήριο Rigano Laboratories, Μιλάνο, Ιταλία.

Σκοπός

Αξιολόγηση του κατά πόσο το Bi-Oil παρουσιάζει παρόμοιο επίπεδο αποφρακτικότητας με το εμβρυϊκό σμήγμα. (Το εμβρυϊκό σμήγμα, το υπόλευκο και ιξώδες βιοϋμένιο που περιβάλλει τα μωρά όσο βρίσκονται μέσα στη μήτρα, θεωρείται ευρέως από τους επιστήμονες στο χώρο των καλλυντικών ως ο «χρυσός κανόνας» στην ενυδάτωση του δέρματος εξαιτίας του ιδανικού επιπέδου αποφρακτικότητας που διαθέτει).

Μεθοδολογία

Τοποθετήθηκαν γνωστές ποσότητες νερού σε ποτήρια ζέσεως καλυμμένα με ημιδιαπερατή μεμβράνη που ονομάζεται Vitro-Skin™, η οποία μιμείται τις ιδιότητες της επιφάνειας της ανθρώπινης επιδερμίδας. Εφαρμόστηκε στη μεμβράνη εμβρυϊκό σμήγμα και Bi-Oil και μετρήθηκε ο ρυθμός απώλειας νερού από το ποτήρι ζέσεως συναρτήσει του χρόνου. Ο ρυθμός αυτός συγκρίθηκε με το ρυθμό της απώλειας νερού χωρίς την εφαρμογή προϊόντος στη μεμβράνη. Υπολογίστηκε ο ρυθμός μεταφοράς υδρατμών για κάθε προϊόν και εκφράστηκε σε g/m²/h.

Αποτέλεσμα

Το Bi-Oil παρουσίασε πολύ παρόμοιο επίπεδο αποφρακτικότητας με το εμβρυϊκό σμήγμα, με το Bi-Oil να καταγράφει τιμή 23,5 και το εμβρυϊκό σμήγμα τιμή 27,2.