Μελέτη για την αφυδατωμένη επιδερμίδα, 2011

Κέντρο δοκιμής

Εργαστήριο Φωτοβιολογίας του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νότιας Αφρικής.

Μελέτη 1

Σκοπός

Αξιολόγηση της επίδρασης μίας εφαρμογής του Bi-Oil στη βελτίωση της ενυδάτωσης και της δράσης της κεράτινης στιβάδας (stratum corneum -SC) ως φραγμού.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 40 γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων. Σημείο δοκιμής: τα προϊόντα δοκιμών εφαρμόστηκαν στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα όλων των συμμετεχόντων.

Μεθοδολογία

Αξιολόγηση της ενυδάτωσης της επιδερμίδας με μετρητή Corneometer ως κύρια μέτρηση, αξιολόγηση της λειτουργίας φραγμού με μετρητή Vapometer ως δευτερεύουσα μέτρηση. Οι συμμετέχοντες έπλυναν τους βραχίονές τους με σαπούνι 2 ώρες πριν από τη λήψη των μετρήσεων. Πραγματοποιήθηκαν αρχικές μετρήσεις αναφοράς με όργανα. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε το Bi-Oil και το έλαιο αναφοράς σε ξεχωριστά σημεία στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα όλων των συμμετεχόντων. Πραγματοποιήθηκαν ξανά μετρήσεις αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος, καθώς και 2 ώρες αργότερα, πριν και μετά την αφαίρεση των προϊόντων με σκούπισμα. Σε όλα τα χρονικά σημεία πραγματοποιήθηκε επίσης μέτρηση σε ένα σημείο ελέγχου χωρίς εφαρμογή προϊόντος.

Αποτέλεσμα

Αμέσως μετά την εφαρμογή, και τα δύο έλαια μείωσαν την διαδερμική απώλεια νερού (TEWL) σε σύγκριση με το σημείο ελέγχου χωρίς εφαρμογή προϊόντος. Οι αυξημένες τιμές χωρητικότητας του δέρματος στο χρονικό σημείο των 2 ωρών, πριν από την αφαίρεση με σκούπισμα, υπέδειξαν αυξημένη ενυδάτωση της επιδερμίδας και με τα δύο έλαια. Δύο ώρες αργότερα, μετά την αφαίρεση των ελαίων από την επιφάνεια της επιδερμίδας με σκούπισμα, το Bi-Oil εμφάνισε περαιτέρω αύξηση των τιμών διαδερμικής απώλειας νερού (TEWL) σε σύγκριση με το έλαιο αναφοράς, γεγονός που υποδεικνύει αυξημένη αποδέσμευση υγρασίας και, συνεπώς, αυξημένη ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Μελέτη 2

Σκοπός

Αξιολόγηση της επίδρασης της εφαρμογής του Bi-Oil δύο φορές την ημέρα στην απόδοση της ενυδάτωσης και στην ανακούφιση του ξηρού δέρματος.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 25 Καυκάσιες γυναίκες. Σημείο δοκιμής: τα προϊόντα δοκιμών εφαρμόστηκαν στην εξωτερική πλευρά της γάμπας όλων των συμμετεχόντων.

Μεθοδολογία

Χρησιμοποιήθηκε σαπούνι για μια περίοδο 7 ημερών για την πρόκληση ξηροδερμίας. Εφαρμόστηκε το Bi-Oil και ένα έλαιο αναφοράς δύο φορές την ημέρα. Πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις της επιδερμίδας στις ημέρες 1 και 3. Οι οπτικές αξιολογήσεις διεξήχθησαν από καταρτισμένο οπτικό αξιολογητή, με χρήση μεγεθυντικού φακού 2x. Σε όλα τα χρονικά σημεία πραγματοποιήθηκε επίσης αξιολόγηση σε ένα σημείο ελέγχου χωρίς εφαρμογή προϊόντος.

Αποτέλεσμα

Τόσο το Bi-Oil όσο και το έλαιο αναφοράς βελτίωσαν την ξηρότητα της επιδερμίδας σε σύγκριση με το σημείο ελέγχου χωρίς εφαρμογή προϊόντος. Το Bi-Oil ήταν στατιστικά ανώτερο την ημέρα 3. Οι σημαντικές βελτιώσεις στην οπτική εμφάνιση των σημείων της επιδερμίδας όπου εφαρμόστηκε το Bi-Oil επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητά του στην ανακούφιση του ξηρού δέρματος.