Μελέτη απορρόφησης, 2011

Κέντρο δοκιμής

Ινστιτούτο εφαρμοσμένων δερματολογικών ερευνών proDERM, Αμβούργο, Γερμανία.

Μελέτη 1

Σκοπός

Αξιολόγηση του βαθμού απορρόφησης του Bi-Oil μετά από τυποποιημένη εφαρμογή και τρίψιμο.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 22 εκπαιδευμένοι αξιολογητές (21 γυναίκες και 1 άνδρας). Σημείο δοκιμής: τα προϊόντα δοκιμών εφαρμόστηκαν στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα όλων των αξιολογητών.

Μεθοδολογία

Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Εφαρμόστηκε το Bi-Oil και ένα έλαιο αναφοράς σε συγκεκριμένες περιοχές δοκιμής στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα των αξιολογητών. Οι αξιολογητές εκτέλεσαν 100 κυκλικές κινήσεις με καθορισμένη ταχύτητα. Στη συνέχεια, οι αξιολογητές βαθμολόγησαν την απορρόφηση των προϊόντων σε μια 5βάθμια κλίμακα από «πολύ αργή απορρόφηση» έως «πολύ γρήγορη απορρόφηση». Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με σμηγματόμετρο για την αξιολόγηση της ποσότητας ελαίου στην επιδερμίδα σε δύο χρονικά σημεία -πριν από την εφαρμογή και δύο λεπτά μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Αποτέλεσμα

Η απορροφητικότητα του Bi-Oil από το δέρμα αξιολογήθηκε ως «πολύ γρήγορη» ή «γρήγορη» από την πλειονότητα (77,3%) των εκπαιδευμένων αξιολογητών. Αυτό επαληθεύτηκε μέσω μετρήσεων με όργανα με ενδείξεις σμηγματόμετρου στο δεύτερο χρονικό σημείο, σύμφωνα με τις οποίες η ποσότητα του Bi-Oil που παρέμεινε στο δέρμα ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με το έλαιο αναφοράς.

Μελέτη 2

Σκοπός

Αξιολόγηση του βαθμού απορρόφησης του Bi-Oil μετά από τυποποιημένη εφαρμογή και τρίψιμο.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 100 συμμετέχοντες (97 γυναίκες και 3 άνδρες). Σημείο δοκιμής: τα προϊόντα δοκιμών εφαρμόστηκαν στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα όλων των συμμετεχόντων.

Μεθοδολογία

Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Εφαρμόστηκε το Bi-Oil και ένα έλαιο αναφοράς σε συγκεκριμένες περιοχές δοκιμής στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες έτριψαν τα προϊόντα δοκιμής για 1 λεπτό το καθένα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν την απορρόφηση των προϊόντων σε μια 5βάθμια κλίμακα από «πολύ αργή απορρόφηση» έως «πολύ γρήγορη απορρόφηση».

Αποτέλεσμα

Η απορροφητικότητα του Bi-Oil από το δέρμα αξιολογήθηκε ως «πολύ γρήγορη» ή «γρήγορη» από την πλειονότητα (72%) των συμμετεχόντων.