Undersøgelse af ujævne hudnuancer, 2011

Forsøgscenter

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, USA

Mål

Evaluering af Bi-Oil’s evne til at forbedre udseendet af ujævne hudnuancer og ujævn (plettet) pigmentering, hos kvinder med mild til moderat aldrende hud i ansigtet og på halsen.

Omfang

Testpersoner: 67 kvindelige deltagere (med forskellig etnisk oprindelse) med mild til moderate aldrende hud i ansigtet og på halsen. Gruppen der blev behandlet med Bi-Oil bestod af 35 personer og gruppen af ikke aktivt behandlede bestod af 32 personer. Deltagernes alder: 30 til 70 år.

Metode

Randomiseret, kontrolleret, enkelt blindet (evaluator) undersøgelse. Forsøgspersonerne deltog i en indledende screening evaluering efterfulgt af 1-uges wash-out periode. Produktet blev påført ansigtet og halsen to gange dagligt i 12 uger. Første behandling blev gennemført under kontrol af evaluerende personale. Klinisk evaluering blev gennemført efter uge 0, 2, 4, 8 og 12. Separat evaluering på ansigt og hals af hudfarve og pigmentering blev foretaget.

Resultat

Bi-Oil er effektiv til at forbedre udseendet af ujævne hudnuancer samt ujævn og/eller plettet pigmentering ved (solbeskadiget) aldrende hud. Efter 4 ugers behandling kunne et statistisk signifikant resultat konstateres både for ansigt og hals. Statisk signifikant forbedring kunne konstateres efter 12 uger, hvor 86% af testpersonerne i Bi-Oil gruppen, havde en forbedring af den ujævne hudnuance i ansigtet og 71% havde en forbedring af udseendet af de ujævne pigmenteringer i ansigtet. Derudover konstateredes at 69% viste signifikante forbedringer af den ujævne hudnuance på halsen samt 60% af testpersonerne havde en forbedring af den marmorede/ujævne/plettede pigmentering på halsen.