Test for følsom hud, 2006

Forsøgscenter

Future Cosmetics, Pretoria, Sydafrika.

Mål

At teste, om Bio-olie forårsager hudirritation på personer med følsom hud.

Omfang

Personer: 21 deltagere. Deltagernes alder: 18 til 65. Udvælgelseskriterier: Personer med kendt følsom hud blev udvalgt og udsat for en positiv kontrol (mælkesyre) for at kontrollere deres status for følsom hud.

Metode

Randomiseret og kontrolleret. 3 områder blev vurderet: område, hvor der blev anvendt deioniseret vand (negativ kontrol), område, hvor Bi-Oil blev anvendt, og område, hvor natriumlaurylsulfatopløsning 1 % blev anvendt (positiv kontrol - en kendt hudirritant). Testprodukterne blev påført via et plaster på den volare underarm, som blev fjernet efter 24 timer. Huden blev evalueret og reaktioner noteret 24, 48, 72 og 96 timer efter anvendelse. Dermatolog til stede under evalueringerne. Hudreaktionerne blev bedømt på en skala fra 0 til 4 (hvor 0 var ingen reaktion og 4 var kraftig rødmen).

Resultat

Bi-Oil viste sig at være et ikke-irriterende produkt for patienter med følsom hud. Ingen forsøgspersoner oplevede bivirkninger ved Bi-Oil. Bi-Oil havde en gennemsnitlig reaktionsværdi på 0,03 over perioden på 96 timer. Bi-Oil klarede sig bedre end deioniseret vand (negativ kontrol).