Ar-undersøgelse, 2010

Forsøgscenter

proDERM institute for applied dermatological research, Hamburg, Tyskland.

Mål

At vurdere effekten af Bi-Oil til at forbedre udseendet af ar.

Omfang

Personer: 36 kvindelige deltagere med forskellig etnisk oprindelse. Deltagernes alder: 18 til 65. Arrenes alder: nydannede til 3 år. Arrenes placering: mave, ben, arm, nakke, knæ, maveregion, overkrop.

Metode

Dobbelt-blindet, randomiseret og placebokontrolleret. Forsøgspersonerne havde matchende ar eller tilstrækkeligt store ar til at tillade halv påføring på ar og sammenligninger på den enkelte forsøgsperson. Produktet blev anvendt to gange dagligt i 8 uger. Der blev ikke foretaget yderligere massage på målområdet. Anvendelsen blev udført under tilsyn med jævne mellemrum. Vurderinger blev foretaget ved 0, 2, 4 og 8 uger. Forskellige arparametre, som er defineret i Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS), blev evalueret.

Resultat

Bi-Oil er effektivt til at forbedre udseendet af ar. Et statistisk signifikant resultat efter kun 2 uger (dag 15) kunne ses hos 66 % af forsøgspersonerne. Efter 8 uger (dag 57) viste 92 % af forsøgspersonerne en forbedring af et omfang, der var næsten tredoblet i forhold til resultatet efter 2 uger. En løbende forbedring af POSAS gennem hele forsøget.