Ar-undersøgelse, 2005

Forsøgscenter

Photobiology Laboratory på Medical University of South Africa.

Mål

At vurdere effektiviteten af Bi-Oil til forbedring af ars udseende.

Omfang

Personer: 24 deltagere, 22 kvindelige og 2 mandlige. Deltagernes alder: 18 til 60. Arrenes alder: nydannede til 3 år. Artyper: fra mindre forbrændinger til kirurgiske ar (12 store ar, 14 mindre ar - 1 deltager havde tre arsteder).

Metode

Enkelt-blindet (vurderingsperson), randomiseret og kontrolleret. Parret forsøgsdesign, der gav mulighed for sammenligning på den enkelte forsøgsperson. Forsøgspersonerne havde matchende ar eller tilstrækkeligt store ar til at tillade halv påføring på ar. Produkt blev anvendt to gange dagligt i 12 uger på målområdet. Anvendelsen blev udført under tilsyn med jævne mellemrum. Vurderinger blev foretaget ved 0, 4, 8 og 12 uger.

Resultat

Bi-Oil forbedrede udseendet af ar ved både objektive og subjektive vurderinger. 65 % af patienterne registrerede en forbedring i udseendet efter 4 uger.