Dehydreret hud undersøgelse, 2011

Forsøgscenter

Photobiology Laboratory på Medical University of South Africa.

Undersøgelse 1

Mål

At vurdere effekten ved en enkelt påføring af Bi-Oil til forbedring af hornlagets (stratum corneum (SC)) barrierefunktion og hydrering.

Omfang

Forsøgspersoner: 40 kvinder med forskellig etnisk oprindelse. Produktet blev påført på underarmens underside (volare side) på forsøgspersonerne.

Metode

Primære vurdering af hudens genfugtning, med et corneometer, sekundær vurdering af barrierefunktionen med hjælp fra et vapometer. 2 timer før målingen blev foretaget gennemførtes afvaskning med sæbe på underarm. Evalueringen af genfugtningen og barriere funktionen blev foretaget inden påføringen. Bi-Oil samt reference olie blev derefter påført undersiden af underarm hos forsøgspersonerne. Målinger blev foretaget straks efter påføring samt 2 timer efter påføring. Målingen blev foretaget både før og efter at produkterne blev tørret af. Et ubehandlet kontrolområde blev også målt ved hver måling.

Resultat

Straks efter påføring reducerede begge olier overhudens fugtafgivning (det transepidermale vandtab (TEWL)) sammenlignet med det ubehandlede kontrolområde. Øgede kapacitetsværdier i huden efter 2 timer og inden produkterne blev tørret af, indikerede øgede hydreringen i huden for begge oliers vedkommende. To timer senere, efter at olierne var tørret af hudens overflade, viste Bi-Oil yderligere øget TEWL værdier sammenlignet med reference olien, hvilket indikerer øget fugt frigivelse og dermed øget hydrering af huden.

Undersøgelse 2

Mål

At vurdere effekten af Bi-Oil’s fugtgivende egenskaber og lindring af tør hud ved påføring 2 gange dagligt.

Omfang

Forsøgspersoner: 25 kvindelige kaukasiske deltagere. Testområde: testprodukterne blev hos alle testpersonerne påført på underbenets læg.

Metode

Sæbe blev over en 7 dages periode brugt for at fremkalde tør hud. Bi-Oil og en reference olie blev påført to gange dagligt. Visuel vurdering af huden blev foretaget på dag 1 og 3. Visuel vurdering blev foretaget af en erfaren evaluator, der brugte en 2x forstørrelsesglaslampe. Et ubehandlet kontrolområde blev ligeledes vurderet hver gang.

Resultat

Både Bi-Oil og reference olien forbedrede hudens tørhed sammenlignet med det ubehandlede kontrolområde. Bi-Oil var statistisk overlegen på dag 3. Signifikante forbedringer i hudens udseende på de hudområder der blev behandlet med Bi-Oil bekræfter dens effektivitet til at lindre tør hud.