Fremstilling

For at sikre de strenge kvalitetsstandarder fremstilles Bi-Oil på anlæg til medicinalproduktion. Alle ingredienser er testet for forfalskninger og mikrobiologisk forurening før produktionen, og en prøve fra hvert produceret parti bliver laboratorietestet, hvorefter prøven opbevares og overvåges over en 5-årig periode.

Alle Bi-Oil-emballager kan genbruges, og alt papirmateriale er certificeret til at være i overensstemmelse med praksis for bæredygtigt skovbrug.

Der dannes ingen skadelige emissioner, farligt affald eller spildevand ved produktionen af Bi-Oil.