Studie nestejného odstínu pokožky, 2011

Výzkumné centrum

Thomas J. Stephens & partneři, Inc., Texas, Spojené státy americké.

Cíl

Posoudit účinnost Bi-Oilu v rámci zlepšení vzhledu nestejného odstínu pokožky a pigmentových skvrn při používání u žen s mírně až středně těžce sluncem poškozenou (stárnoucí) pokožkou na obličeji a krku.

Testování

Osoby: 67 účastnic (různých národnostních příslušností) s klinicky stanoveným mírným až středně těžkým poškozením sluncem na obličeji a krku. Buněčná léčba Bi-Oilem zahrnovala 35 osob a léčbu nepodstoupilo 32 osob. Věk účastnic: 30 až 70.

Metodologie

Studie randomizované, kontrolované, účinnost srovnatelně zaslepená. Osoby se zúčastnily počátečního screeningového hodnocení, po němž následovalo týdenní období vymývání. Produkt byl aplikován na obličej a krk dvakrát denně po dobu 12 týdnů. Aplikace byla prováděna pod dohledem při základní návštěvě. Hodnocení byla prováděna po 0, 4, 8 a 12 týdnech. Osoby byly klinicky klasifikovány podle nestejného odstínu pokožky na obličeji a krku a pigmentových skvrn.

Výsledek

Bi-Oil je účinný v rámci zlepšení vzhledu nestejného odstínu pokožky a pigmentových skvrn na sluncem poškozené (stárnoucí) pokožce. Po 4 týdnech bylo dosaženo statisticky významného výsledku na obličeji i krku. Po 12 týdnech 86% osob účastnících se buněčné léčby Bi-Oilem ukázalo statisticky významné zlepšení u nestejného odstínu pokožky na obličeji, u 71% osob bylo prokázáno zlepšení pigmentových skvrn na obličeji, u 69% osob zlepšení nestejného odstínu pokožky na krku a u 60% osob zlepšení pigmentových skvrn na krku.