Studie nestejného odstínu pokožky, 2005

Výzkumné centrum

Fotobiologická laboratoř lékařské univerzity v Jihoafrické republice.

Cíl

Posoudit účinnost Bi-Oilu v rámci zlepšení vzhledu nestejného odstínu pokožky.

Testování

Osoby: 30 účastnic různých národnostních příslušností. Věk účastnic:18 až 55. Typ pigmentu: melasma na obličeji.

Metodologie

Zaslepená (hodnotitel), randomizovaná a kontrolovaná. Párový návrh studie umožňující intraindividuální srovnání. Osoby měly pigmentaci na obou stranách, což umožnilo zkoumání na polovině obličeje/krku. Produkt byl aplikován na cílové oblasti dvakrát denně po dobu 12 týdnů. Aplikace byla prováděna pod dohledem v pravidelných intervalech. Hodnocení probíhala po 0, 4, 8 a 12 týdnech.

Výsledek

Bi-Oil zlepšil vzhled nestejného odstínu pokožky u světlého i tmavého typu pokožky. 93% osob zaznamenalo zlepšení vzhledu za 6 týdnů. Kliničtí lékaři zaznamenali zlepšení vzhledu u světlého i tmavého typu pokožky od 0. do 8. týdne. Lékaři zaznamenali výraznější zlepšení u tmavého typu pokožky od 8. do 12. týdne.