Studie strií, 2005

Výzkumné centrum

Fotobiologická laboratoř lékařské univerzity v Jihoafrické republice.

Cíl

Posoudit účinnost Bi-Oilu v rámci zlepšení vzhledu strií.

Testování

Osoby: 20 účastnic. Věk účastnic: 18 až 55. Umístění strií: břichno.

Metodologie

Zaslepená (hodnotitel), randomizovaná a kontrolovaná. Párový návrh studie umožňující intraindividuální srovnání. Osoby měly strie na obou stranách břicha, což umožnilo zkoumání na polovině břicha. Produkt byl aplikován na cílové oblasti dvakrát denně po dobu 12 týdnů. Aplikace byla prováděna pod dohledem v pravidelných intervalech. Hodnocení probíhalo po 0, 4, 8 a 12 týdnech.

Výsledek

Podle objektivních i subjektivních hodnocení Bi-Oil zlepšil vzhled strií. 50% osob zaznamenalo zlepšení vzhledu po 8 týdnech.