Test citlivé pokožky, 2006

Výzkumné centrum

Future Cosmetics, Pretoria, Jihoafrická republika.

Cíl

Otestovat, zda Bi-Oil způsobuje podrážděnost u osob s citlivou pokožkou.

Testování

Osoby: 21 účastníků. Věk účastníků:18 až 65. Kritéria výběru: Osoby s citlivou pokožkou byly vybrány a vystaveny pozitivní kontrole (kyselina mléčná), aby bylo ověřeno, že mají skutečně citlivou pokožku.

Metodologie

Randomizovaná a kontrolovaná. Byly hodnoceny 3 oblasti: oblast, na kterou byla aplikována deionizovaná voda (negativní kontrola), oblast, na niž byl aplikován Bi-Oil, a oblast, na kterou byl aplikován 1% roztok laurylu sulfátu sodného (pozitivní kontrola - známé dráždidlo pokožky). Zkušební výrobky byly aplikovány pomocí náplasti na volární stranu předloktí a odstraněny po 24 hodinách. Byla hodnocena pokožka a zaznamenány reakce po 24, 48, 72 a 96 hodinách po aplikaci. Během hodnocení byli přítomni dermatologové. Reakce pokožky byly hodnoceny na stupnici 0 – 4 (kde 0 je bez reakce a 4 je zanícené zarudnutí).

Výsledek

Bylo zjištěno, že Bi-Oil nezpůsobuje podráždění u osob s citlivou pokožkou. U žádné z osob se po použití Bi-Oilu neobjevily nežádoucí účinky. Bi-Oil měl průměrnou reakční hodnotu 0.03 v období 96 hodin. Bi-Oil účinkoval lépe než deionizovaná voda (negativní kontrola).