Experiment uživatele s jizvou, 2002

Výzkumné centrum

Ayton-Moon, Somerset, Velká Británie.

Cíl

Ohodnotit schopnost Bi-Oilu zlepšit vzhled jizev u 82 osob účastnících se spotřebitelského experimentu.

Testování

Osoby: 82 účastníků zahrnujících dospělé i děti. Stáří jizev: nově vytvořené až starší 10 let. Typy jizev: vyvýšené, ploché a pokleslé jizvy, od drobných popálenin a odřenin po chirurgické jizvy. Umístění jizev: různé.

Metodologie

Produkt byl aplikován třikrát denně po dobu 4 týdnů. Účastníci dostali pokyn produkt vmasírovat krouživými pohyby, dokud se zcela nevstřebá. Dotazování se prováděla po 0, 2 a 4 týdnech. Účastníci hodnotili zlepšení, která zaznamenali, na stupnici 1 - 9 (1 představuje „žádné zlepšení“ a 9 představuje „velké zlepšení“).

Výsledek

82% účastníků zaznamenalo zlepšení vzhledu svých jizev po 4 týdnech.