Studie jizev, 2010

Výzkumné centrum

proDERM institut pro aplikovaný dermatologický výzkum, Hamburk, Německo.

Cíl

Posoudit účinnost Bi-Oilu v rámci zlepšení vzhledu jizev.

Testování

Osoby: 36 účastnic různých národnostních příslušností. Věk účastnic: 18 až 65. Stáří jizev: nově vytvořené až 3 roky staré. Umístění jizev: břicho, noha, ruka, krk, koleno, trup, horní část těla.

Metodologie

Dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná. Osoby měly odpovídající si jizvy nebo dostatečně rozsáhlé, aby byla umožněna aplikace a intraindividuální srovnání. Produkt byl aplikován dvakrát denně po dobu 8 týdnů, bez dalšího provádění masírování cílové oblasti. Aplikace byla prováděna pod dohledem v pravidelných intervalech. Hodnocení probíhalo po 0, 2, 4 a 8 týdnech. Byly hodnoceny různé parametry jizvy, které jsou stanovené v Klasifikační stupnici jizev pacienta a pozorovatele (POSAS).

Výsledek

Bi-Oil je účinný v rámci zlepšení vzhledu jizev. Statisticky významný výsledek po pouhých 2 týdnech (15 dnech) zaznamenaný u 66% osob. Po 8 týdnech (57 dnech) bylo u 92% osob prokázáno téměř trojnásobné zlepšení než po 2 týdnech. Neustálé zlepšování POSAS po dobu trvání studie.