Studie jizev, 2005

Výzkumné centrum

Fotobiologická laboratoř lékařské univerzity v Jihoafrické republice.

Cíl

Posoudit účinnost Bi-Oilu v rámci zlepšení vzhledu jizev.

Testování

Osoby: 24 účastníků, 22 žen a 2 muži. Věk účastníků: 18 až 60. Stáří jizev: nově vytvořené až 3 roky staré. Typy jizev: řada jizev od drobných popálenin po chirurgické jizvy (12 větších jizev, 14 menších jizev - 1 účastník měl jizvy na třech místech).

Metodologie

Zaslepená (hodnotitel), randomizovaná a kontrolovaná. Párový návrh studie umožňující intraindividuální srovnání. Osoby měly odpovídající si jizvy nebo dostatečně rozsáhlé, aby byla umožněna aplikace na polovinu jizvy. Produkt byl aplikován na cílové oblasti dvakrát denně po dobu 12 týdnů. Aplikace byla prováděna pod dohledem v pravidelných intervalech. Hodnocení probíhalo po 0, 4, 8 a 12 týdnech.

Výsledek

Podle objektivních i subjektivních hodnocení Bi-Oil zlepšil vzhled jizev. 65% osob zaznamenalo zlepšení vzhledu po 4 týdnech.