Studie okluzivity, 2008

Výzkumné centrum

Experiment byl proveden Prof. Dr. J Wiechersem v Laboratořích Rigano, Milán, Itálie.

Cíl

Ohodnotit, zda Bi-Oil prokazuje podobnou úroveň okluzivity jako vernix caseosa. (Vernix caseosa, krémově bílý a viskózní biofilm, který obklopuje dítě v děloze, je kosmetickými vědci obecně považován za „zlatý standard“, co se týče hydratace pokožky, kvůli své ideální úrovni okluzivity.)

Metodologie

Množství vody byla umístěna do kádinek zakrytých polopropustnou membránou zvanou Vitro-Skin™, která napodobuje vlastnosti povrchu lidské kůže. Vernix caseosa a Bi-Oil byly aplikovány na membránu a v průběhu času byla měřena rychlost ztráty vody z kádinky. Toto bylo porovnáno s rychlostí ztráty vody bez jakéhokoli produktu na membráně. Přenosová rychlost vodní páry každého produktu byla vypočtena a vyjádřena v g/m²/h.

Výsledek

Bi-Oil prokázal velmi podobnou okluzivitu jako vernix caseosa, jelikož u Bi-Oilu byla hodnota 23.5 a u vernix caseosa 27.2.